--> Använd Internet Explorer för rätt proportioner <--
Carpe diem

"En sjöman ber inte om medvind, hon lär sig segla" 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ® 2016 Kristofer Båth 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En vägledares uppgift är att lotsa andra rätt i tillvaron och det är också avsikten med denna utbildningsportal för 9:or, gymnasieelever och vuxna.

 

Det kan vara krångligt att få svar på specifika frågor om man inte vet var man ska leta. Med en studie- och yrkesvägledares direktiv blir det betydligt lättare att hamna rätt. Utifrån 5 års erfarenhet från grundskolor och gymnasium länkas du direkt till de mest relevanta sidorna och undviker många onödiga.

 

Med vänlig hälsning

 

Kristofer Båth

 

 

 

 

 

 

 

 
Vägledaren